O nas

O Ośrodku:
Fundacja Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych zajmuje się niesieniem pomocy chorym, bezdomnym i osieroconym zwierzętom dzikim oraz udomowionym.
W Ośrodku na schronienie może liczyć każde potrzebujące zwierzę. Fundacja ma na celu zapewnić mu potrzebne leczenie, rehabilitację i pomoc w powrocie na łono natury lub znalezieniu domu adopcyjnego.

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych jest marką rozpoznawalną dzięki prowadzonej działalności statutowej przez ostatnie 10 lat.
Ośrodek stale ulepsza kampanie mające na celu gromadzenie funduszy na konkretne przedsięwzięcia związane z ratowaniem dzikich zwierząt:

„Zimujące bociany białe” – stado Bocianów białych liczące ponad 300 osobników, które nie były w stanie podjąć wędrówki migracyjnej w zeszłym sezonie. Podczas okresu zimowego są odpowiednio leczone i rehabilitowane tak, aby z nadejściem wiosny opuścić teren Ośrodka.

„Pogotowie dla saren” – tworzenie zaplecza do ratowania, leczenia i późniejszej rehabilitacji Saren europejskich, ofiar wypadków komunikacyjnych. Organizowanie interwencji (także zdarzeń kłusowniczych), w których ucierpiały rannych osobników. Długotrwałe leczenie i rehabilitacja.

„Sarnie przedszkole” – wychowanie porzuconych sarenek, które trafiają do ośrodka. Przygotowanie pożywienia, szkolenie wolontariuszy i opiekunów. Rehabilitacja tak aby mogły powrócić do środowiska naturalnego. Edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu wyeliminowanie niepotrzebnych interwencji (większość saren jest zabierana bez potrzeby), przekazanie im informacji na temat fizjologii życia i behawioru tych zwierząt.

„Bociania szkółka latania” – stworzenie warunków do odbycia lęgów przez pary zupełnie kalekich bocianów, a następnie odchowanie młodych i przystosowanie ich do wrześniowych odlotów.

„Pogotowie dla rysi” – stworzenie zaplecza oraz wypracowanie procedur w udzielaniu skutecznej pomocy osobnikom Rysia karpackiego. Przygotowanie do interwencji w terenie.

Centrum adopcyjne lecznicy „ADA” – kampania, której głównym celem jest niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom skrzywdzonym przez los. Główny nacisk Fundacja kładzie na psy bardzo chore i przypadki, w których koszty przekraczają możliwości finansowe innych schronisk. Kampania okazała się największym sukcesem w całej działalności Ośrodka. Historie „Foresta”, „Oczka” albo „Strupka” są głośne na całą Polskę. Dzięki tym przypadkom udaje się zwrócić uwagę darczyńców z całego Świata. O „Foreście” powstaje informacja filmowa w największych serwisach internetowych oraz krótki animowany film. Dzięki zebranym darowiznom, udaje się wyleczyć wiele innych zwierząt.

„Budujemy psią wioskę” – Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych planuje stworzyć miejsce, gdzie psy nie będą siedziały w boksach o betonowej posadzce lub kojcach z drewnianymi rozpadającymi się deskami. Chce stworzyć im takie warunki, aby czuły, że są u siebie w domu, a każda chętna osoba czy wolontariusz będzie mógł spędzić z nimi popołudnie.

Każdy maltretowany psiak ma zamieszkać w lepszych warunkach niż jego oprawca. Planem jest rehabilitacja psów oraz wyleczenie ich dusz, tak aby gdy dotrą do nowego domu, nauczyły się, że kanapa służy do spania, a nie do gryzienia, że potrzeby fizjologiczne załatwia się na zewnątrz, a nie w domu. A najważniejsze, że można być szczęśliwym psem, nawet gdy przebywa się w schronisku. Szczególnie stare i schorowane psy, będą mogły w Psiej Wiosce spędzić jesień swojego życia.