Nasze kampanie

  • Centrum Adopcyjne Lecznicy ADA

Celem przedsięwzięcia jest niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom skrzywdzonym przez los. Główny nacisk Fundacja kładzie na psy bardzo chore i przypadki, w których koszty przekraczają możliwości finansowe innych schronisk, instytucji. Pod swoją opiekę przyjmuję zwierzęta, które w innych placówkach byłyby poddane eutanazji. Fundacja dzięki wdrożeniu najnowocześniejszych metod leczenia weterynaryjnego ratuje zwierzęta „nie do wyleczenia.” Dzięki zebranym darowiznom, udało się pomóc takim zwierzętom jak: – Bajo, Iwo, Lia i Lea, Cudek, Sid, Oduś, i wiele innych. W 2018 roku Ośrodek przyjął 143 bezdomne, udomowione zwierzęta. Do domów adopcyjnych zostało wydanych 108 zwierząt. Psy trafiały m.in. do następujących Państw: Szwecja, Niemcy, Anglia, Austria oraz wielu miejscowości w Polsce: Warszawa, Kraków, Lublin, Krosno, Szczecin, Opole, Rzeszów, Wrocław, Sanok, Gliwice. Sam proces adopcyjny Fundacja opiera na wieloletnim doświadczeniu w tej kwestii. Dzięki prowadzonej kampanii adopcyjnej Ośrodek pomaga znaleźć dom adopcyjny zwierzętom głównie psom i kotom nawet w bardzo podeszłym wieku czy kalekim.

  • Budujemy Psią Wioskę

Dlaczego Psia Wioska? Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych planuje stworzyć miejsce, gdzie psy nie będą siedziały w boksach o betonowej posadzce lub kojcach z drewnianymi rozpadającymi się deskami. Chce stworzyć im takie warunki, aby czuły, że są u siebie w domu, a każda chętna osoba czy wolontariusz będzie mógł spędzić z nimi popołudnie.

Każdy maltretowany psiak ma zamieszkać w lepszych warunkach niż jego oprawca. Planem jest rehabilitacja psów oraz wyleczenie ich dusz, tak aby gdy dotrą do nowego domu, nauczyły się, że kanapa służy do spania, a nie do gryzienia, że potrzeby fizjologiczne załatwia się na zewnątrz, a nie w domu. A najważniejsze, że można być szczęśliwym psem, nawet gdy przebywa się w schronisku. Szczególnie stare i schorowane psy, będą mogły w Psiej Wiosce spędzić jesień swojego życia.

Na ten moment Fundacja dzierżawi działkę, która spełniła wszelkie wymogi do prowadzenia tego typu miejsca. Teren został utwardzony i stanęły na nim tymczasowe boksy dla zwierząt oraz pomieszczenie gospodarcze dla pracowników i przechowywania karmy. Zostały wyznaczone miejsca gdzie w 2019 roku staną pierwsze domki, w których jesienią zamieszkają psy.

W 2018 roku został oddany do użytkowania pierwszy psi domek, który jest wzorem-prototypem dla całej Psiej Wioski. Zostały przeprowadzone spotkania ze sponsorami, którzy wesprą działania budowy przedsięwzięcia.

W celu pozyskania środków na powstanie pierwszych psich domków Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych organizował koncerty charytatywne, na których były organizowane zbiórki na ten cel. Pierwszymi z gwiazd, które rozpoczęły serie eventów były: zespół Kapitan Nemo, Kasia Moś oraz Futyma Quintet. Dzięki częściowej rezygnacji występujących gwiazd z honorariów oraz współpracy z lokalnymi firmami, instytucjami udało się zmniejszyć koszty organizacji koncertów do minimum – koszty wynajmu sali, poczęstunek dla gości był możliwy dzięki przekazanym produktom do lokalnych firm, które chcąc wesprzeć inicjatywę Budowy Psiej Wioski przekazały swoje wyroby nieodpłatnie. Dzięki zebranym środkom z organizacji koncertów w roku 2019 rozpocznie się budowa kolejnych psich domków.

  • Sarnie przedszkole

Ośrodek stawia sobie za cel wychowanie porzuconych sarenek, które trafiają do Fundacji, w tym przygotowywanie pożywienia, szkolenie wolontariuszy i opiekunów. Rehabilitacja prowadzona jest w taki sposób tak aby mogły powrócić do środowiska naturalnego.

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych prowadzi kampanię na rzecz saren i koziołków Celem kampanii jest edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu wyeliminowanie niepotrzebnych interwencji (często sarny są zabierane bez potrzeby) oraz pomoc w wykarmieniu jeleniowatych, które w młodym wieku trafiają do ośrodka. Na rzecz kampanii prowadzona jest zbiórka pieniężna pod nazwą: „Pogotowie dla saren/Mleko dla Saren” oraz połączona kampania informacyjna prowadzona w mediach społecznościowych , której celem jest uświadamianie konsekwencji jakie dotykają młode zwierzęta w wyniku działań człowieka.

  • Ambulatorium dla JEŻY

Kampania na rzecz stworzenia profesjonalnego zaplecza medyczno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pod nazwą Ambulatorium dla JEŻY. Aby zapewnić jeżom bezpieczny powrót do środowiska naturalnego konieczne jest rehabilitowanie ich w odpowiednich warunkach. Na rzecz tego celu prowadzona jest zbiórka pieniężna pod tą sama nazwą oraz kampania informacyjno- edukacyjna w mediach społecznościowych. W 2018 roku przyjęto 39 jeży, z czego 32 powróciły do środowiska naturalnego.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie profesjonalnego budynku i wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych. W Polsce nie ma miejsca w którym mogłyby być leczone i rehabilitowane niedźwiedzie w celu przywrócenia ich do natury. Ośrodek jako nieliczna taka placówka w Europie byłby w stanie przyjmować te dzikie zwierzęta i pomagać im w tym, aby nie były „atrakcją” w ogrodzie zoologicznym bez możliwości życia w zgodzie z ich naturą. Dzięki wybudowanemu tarasowi widokowemu możliwe będzie obserwowanie niedźwiedzi w ich naturalnym środowisku. Będzie to jedyny tego typu obiekt edukacji przyrodniczej w Polsce.