PolskiEnglishFrançais
"Zwierzęta są moimi przyjaciółmi, a ja nie zjadam swoich przyjaciół." - George Bernard Shaw
Partenaires
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna
Collaboration
kancelaria_veritas.jpg
Newsletter ORZW

Chcesz wiedzieć o aktualizacjach w ośrodku? Podaj nam swojego maila.Z historycznego punktu widzenia...

There are no translations available.

Jak się zaczęło?

Cała historia z dzikimi zwierzętami rozpoczyna się około roku 1990, gdy możliwym staje się w Polsce powstanie prywatnej praktyki weterynaryjnej. Wtedy to lek. wet. Andrzej Fedaczyński rozpoczyna własną działalność pod nazwą: "Lecznica dla zwierząt „ADA”". Mniej więcej po czterech latach funkcjonowania trafia do niej pierwszy dziki pacjent – Myszołów (Buteo buteo). Dr Andrzej Fedaczyński przyjmuje poszkodowanego ptaka do swojego gabinetu. Opiekując się troskliwie zwierzęciem, przywraca go w pełni do zdrowia, dzięki czemu myszołów może odzyskać wolność i powrócić na łono natury. Wiadomość, że w Przemyślu ktoś zajmuje się dzikimi zwierzętami w potrzebie szybko się rozpowszechnia po okolicznych gminach i miastach. Z biegiem czasu do lecznicy zaczynają trafiać kolejni pacjenci. Z każdym rokiem ich ilość znacznie się zwiększa - rosną również koszty, z jakimi sam musi się zmagać Dr Fedaczyński. Tendencję tę potęguje fakt, że w regionie brakuje jakiejkolwiek placówki, która mogłaby podjąć się wyzwania leczenia dzikiej fauny wymagającej natychmiastowej pomocy. Historie zwierząt, którym dzięki bezinteresownej pomocy udało się ocalić życie, zaczynają przedstawiać lokalne media.

Po kilku latach lecznicza działalność zostaje zauważona przez przemyski Zespół Parków Krajobrazowych, który służy nieocenionym wsparciem merytorycznym oraz możliwością częściowego dofinansowania kosztownej pasji. Dzięki temu w znacznym stopniu udaje się zwiększyć liczbę dzikich zwierząt, które można jednocześnie rehabilitować w Przemyślu. Z każdym kolejnym rokiem do placówki trafia coraz więcej pacjentów. Dostrzega to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który również rusza z pomocą finansową. Dzięki niej lecznica zostaje wyposażona w pierwsze woliery dla ptaków drapieżnych. Dotacja ta pozwala też w części pokryć kosztowne leczenie i wyżywienie wszystkich kuracjuszy.

Ostatnie lata to dalszy przypływ wymagających leczenia zwierząt. Liczba pacjentów, z jaką trzeba się mierzyć przekracza granicę trzystu osobników rocznie i systematycznie rośnie. Niestety, pomimo bardzo cennego, częściowego wsparcia instytucji państwowych koszty działalności drastycznie wzrastają. Na większą pomoc nie można już liczyć, a coraz większe wydatki, które trzeba pokrywać z prywatnych funduszy, osiągają nieprzekraczalną granicę. Pieniędzy ledwo starcza na wyżywienie i podstawowe medykamenty, nie wspominając już o rozbudowie profesjonalnego zaplecza, które jest niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków rehabilitacji zwierząt, gwarantujących wysokie szanse sukcesywnego leczenia.

I tak pod koniec roku 2008, w celu gromadzenia środków na rozpoczęcie specjalistycznej rozbudowy ośrodka i sprostaniu powstającym, finansowym przeszkodom jego utrzymania, Andrzej i Radosław Fedaczyńscy, Jakub Kotowicz oraz Wojciech Kud zakładają rodzinną fundację, zmieniając tym samym status prawny placówki. Od tego momentu powstająca pod nazwą: "Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu" organizacja przejmuje na siebie cały ciężar kierownictwa i utrzymania ośrodka.

Na przełomie lat 2008/09 część zadań WFOŚ wspierających leczniczą działalność przejmuje nowo powstała jednostka terytorialna - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Założona fundacja podejmuje intensywne kroki, w kierunku rozwoju potencjału medycznego, technicznego, naukowego oraz edukacyjnego ośrodka.

W 2009 roku następują już pierwsze sukcesy. Zostają nawiązane kontakty, w celu wymiany doświadczeń, z podobnymi placówkami działającymi na terenie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, m.in. z Uniwersytetem Salford w Anglii, w zakresie produkcji protez dla dzikich zwierząt, które utraciły kończyny. Organizacja inicjuje współpracę z licznymi instytucjami naukowymi w kraju (PAN, Uniwersytety), z fundacjami (WWF) i  ze stowarzyszeniami - korzysta z zaproszeń i uczestniczy w wielu zjazdach, konferencjach i sympozjach. Rozpoczyna się intensywne zagospodarowanie terenu przylegającego do lecznicy, dzięki któremu potencjał niesienia pomocy dzikiej faunie znacznie się zwiększy, co pozwoli sprostać przyszłym problemom, m.in. stale rosnącej ilości trafiających do ośrodka poszkodowanych osobników. Fundacja otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki któremu staje się możliwe odliczanie na jej działalność 1% z corocznego rozliczenia podatkowego.

W roku 2010 placówka rusza z wieloma akcjami tematycznymi mającymi na celu gromadzenie funduszy na konkretne przedsięwzięcia związane z ratowaniem dzikich zwierząt, kontynuuje dalszą rozbudowę zaplecza. Większe środki, wpływające na bieżąco z darowizn od ludzi dobrej woli, dają możliwość fundacji uzyskania stabilniejszej płynności finansowej, która pozwala zapewnić podopiecznym wymaganą ilość wyżywienia i najpotrzebniejszych leków. Ośrodek stara się powoli, w miarę swoich możliwości wprowadzać w leczeniu dzikich zwierząt najnowocześniejsze osiągnięcia współczesnej medycyny weterynaryjnej. Zorganizowany zostaje system wolontariatu i praktyk studenckich. Organizację odwiedza wiele osobistości: parlamentarzyści, ambasadorowie, ludzie mediów. W roku tym fundacja przekracza granicę czterystu kuracjuszy, a wskaźnik procentowy zwierząt wyzdrowiałych i przywróconych naturze przekracza magiczny próg 75%.

Rok 2011 to kolejny okres intensywnego rozwoju. Placówka rozpoczyna inwestycje, na których finansowanie stara się na bieżąco pozyskiwać fundusze, a ciężka i systematyczna praca jest doceniania przez liczne media w kraju i za granicą. Gości dziennikarzy największych gazet i stacji telewizyjnych. Zauważają to pierwsi prywatni sponsorzy, którzy decydują się na wsparcie niektórych inicjatyw bardzo kosztownej rozbudowy i działalności ośrodka. Dzięki temu udaje się utrzymać dalszy rozwój zaplecza zwiększający potencjał w niesieniu pomocy zwierzynie. Organizacja kładzie również duży nacisk na działalność edukacyjno-ekologiczną, w celu zapewnienia najmłodszym kontaktu z dziką fauną i uczenia ich odpowiednich postaw obywatelskich w stosunku do zwierząt, uczulania na piękno otaczającej przyrody, przestrzegania przed niebezpieczeństwami oraz przedstawiania schematów odpowiedniego działania w różnych, krytycznych sytuacjach. Ośrodek wizytuje sporo wycieczek szkolnych w różnym wieku.

W kolejnych latach placówka planuje wiele następnych inicjatyw inwestycyjnych, technologicznych, naukowych i edukacyjnych. W głowach zarządu fundacji kłębi się mnóstwo kolejnych pomysłów mających na celu jeszcze większą profesjonalizację, sprostanie kolejnym wyzwaniom związanym ze zwiększającą się liczbą trafiających pacjentów oraz powiększających wśród społeczeństwa świadomość ekologiczną  w stosunku do zwierząt. Wszystkie te plany sprowadzają się do powstania specjalistycznego centrum rehabilitacyjnego, wyposażonego w najnowocześniejsze osiągnięcia współczesnej nauki, w którym na całodobową i bezinteresowną pomoc oraz ciągłą opiekę będzie mogło liczyć każde dzikie zwierzę tej pomocy wymagające. Postęp będzie zależny od wielkości i ciągłości wsparcia, jakie uda się uzyskać fundacji w latach następnych.

 


BZ WBK, oddział Przemyśl

27 1500 1634 1216 3005 4390 0000

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Przekaż nam

KRS 0000313847

Rozlicz przez Internet

Przekaż nam Twój 1%. Bezpłatnie wypełnij i wyślij PIT przez internet w e-pity 2010: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Przekaż nam Twój 1%. Bezpłatnie wypełnij i wyślij PIT przez internet w e-pity 2010: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39